Functioneringsgesprekken worden over het algemeen gevolgd door een jaarlijks beoordelingsgesprek. In dit gesprek wordt het oordeel opgemaakt over het functioneren van de medewerker aan de hand van de vragen of de afgesproken doelen zijn behaald of niet. Er zullen toekomstafspraken worden gemaakt. Vervolgens kan besloten worden tot wijziging in de beloning van de medewerker. Dat is meestal afhankelijk van de zwaarte en indeling van de functie. De indeling van de functie staat vermeld in een functiebouwwerk waar de rangorde tussen functies is vastgelegd. Dit functiebouwwerk correspondeert met het organigram van de organisatie.