Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten. Daarvoor zijn regelmatige functioneringsgesprekken nodig. In dit gesprek maken leidinggevende en medewerker afspraken over de doelen dit in een bepaalde periode gehaald moeten worden. Dit gesprek is op gelijkwaardig niveau en werk vanuit de stappen:
Wat heb je gepland.
Wat heb je uitgevoerd.
Wat heeft het opgeleverd.
Wat heb je daarvan geleerd.
Wat is de volgende afspraak.

In een persoonlijk ontwikkelingsplan van de medewerker kan uitgewerkt worden met welke ondersteuning de doelen gehaald worden. De ondersteuning kan dan bestaan uit hulpmiddelen zoals opleidingen, maar kan ook bestaan uit bijv. coaching of kennismaking met ander soort werk in een ander deel van de organisatie.