In een bedrijf zijn er vele regels, soms vastgelegd in regelingen, soms niet. Voorbeelden daarvan zijn spaarregelingen, vergoedingen voor telefoon, auto, ziektekostenverzekeringen, jubilea. Er kunnen ook regels zijn op het gebied van gedrag. Hoe wenst de organisatie dat de klant wordt tegemoet getreden? Al deze afspraken en regelingen worden meestal opgenomen in een personeelshandboek dat bij indiensttreding wordt overhandigd.